Kursus in Notariële Praktyk

  BYWONING

  Vir dié wat wil baat by die gefokusde studieleiding van ons gespesialiseerde dosente.

  2½ DAE | WOENSDAG TO VRYDAG

  Woon by in Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban, Port-Elizabeth of Bloemfontein.

  Spaar met ons vroeë registrasiefooi

  SELFSTUDIE

  Vir die wat liefs alleen leer of nie in staat is om die kursus by te woon nie.

  GEEN REGISTRASIE AFSNYDATUM

  Identiese studienotas aan dié van die bywoningskursus

  Kursusinhoud

  Voordele van ons notas

  • Beskikbaar in Afrikaans of Engels
  • Heerlik gebruikersvriendelik
  • Meer omvattend as enige ander stel notas beskikbaar vir eksamenvoorbereiding
  • Sluit verduidelikende notas, praktiese voorbeelde en gevallestudies in wat die voorgeskrewe eksamensillabus dek
  • Geen ander studiemateriaal nodig
  • Opgestel vir ‘n gehoor sonder enige blootstelling aan en vooraf kennis van notariële praktyk
  • Notas word voortdurend opgedateer en die nuutste wysigings kan teen ‘n addisionele fooi aangekoop word
  • Notas is beskikbaar in losbladformaat sodat wysigings maklik bygevoeg kan word
  • Notas dien ook as waardevolle verwysingsgids in die kantoor

  Kursusinhoud

  Wil jy meer weet?

  Kyk gerus na die kursusinhoud en loer na wat vorige kliënte te sê het in die getuienisse hieronder.

  Kursusinhoud

  Kursusinhoud

  Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen word deur die volgende afdelings gedek:

  DEEL 1 - Verduidelikende Notas

  • Hoofstuk 1 - Inleiding
  • Hoofstuk 2 - Die notariële akte
  • Hoofstuk 3 - Volmagte aan prokureur
  • Hoofstuk 4 - Huweliksvoorwaardekontrakte
  • Hoofstuk 5 - Notariële verbande
  • Hoofstuk 6 - Serwitute
  • Hoofstuk 7 - Notariële aktes met betrekking tot deeltitelskemas
  • Hoofstuk 8 - Notariële huurooreenkomste
  • Hoofstuk 9 - Testamente
  • Hoofstuk 10 - Trusts
  • Hoofstuk 11 - Skenkings
  • Hoofstuk 12 - Wissels en promesses
  • Hoofstuk 13 - Skeepsverbande en seeproteste

  DEEL 2 - Voorbeelde

  • Hierdie afdeling bevat 'n uiteensetting van die voorbeelde wat in die verduidelikende notas hanteer word.

  DEEL 3 - Wette van Toepassing op Notariële Praktyk

  • Hoofstuk 1 - Huweliksgoedere
  • Hoofstuk 2 - Erkenning van Gebruiklike Huwelike
  • Hoofstuk 3 - Siviele Verbindings
  • Hoofstuk 4 - BTW
  • Hoofstuk 5 - Hereregte
  • Hoofstuk 6 - Kapitaalwinsbelasting
  • Hoofstuk 7 - Boedelbelasting
  • Hoofstuk 8 - Intestate Erfopvolging
  • Hoofstuk 9 - Onderverdeling van Landbougrond
  • Hoofstuk 10 - Maatskappye

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Ons kursus en kennis, gekombineer met jou toewyding en volharding, gee jou die beste kans om hierdie uitdagende eksamen te slaag.

  • Jy ontvang die mees omvattende en gebruikersvriendelike stel notas beskikbaar vir eksamenvoorbereiding.

  • Ons leer jou nie net van notariële praktyk nie, ons leer jou die skoonheid van die reg soos dit uitgedruk en toegepas word deur notarisse.

  • En bo alles is ons aan jou kant. Om jou te bemagtig dryf ons vorentoe, jou sukses is ons sukses.

   

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer nou