Kursus in Notariële Praktyk

  Sidebar Announcements

  Announcements

  As from 1 May, we are able to send course material to your door. Register now and receive yours before the restrictions potentially tighten again.

  Notarial Practice Examination dates
  27 February & 13 August 2020

  Exams may be taken in English or Afrikaans

  Aanlynlesings

  Vir dié wat wil baat by die gefokusde studieleiding van ons gespesialiseerde dosente.

  Kies tussen 'n uitgespreide en 'n kompakte kursus

  Uitgesprei: 5 Weke |  Een oggend elke week

  Kompak: 1 Week | Elke weeksoggend

  Spaar met ons vroeë registrasiefooi

  SELFSTUDIE

  Vir die wat liefs alleen leer of nie in staat is om die aanlynlesings by te woon nie.

  GEEN AFSNYDATUM VIR REGISTRASIE

  Identiese studienotas aan dié van die bywoningskursus

  Kursusinhoud

  Voordele van ons aanlynlesings

  • In die verlede was bywoningskursusse gebonde aan sekere plekke. Nou is al wat jy nodig het om 'by te woon' 'n skootrekenaar en 'n stabiele internetverbinding.

  • Die lesings is lewendig en interaktief. Dit beteken dat jy vrae aan die dosent kan rig en met ander kursusgangers interaksie kan hê.

  • Jy ontvang 'n studieskedule wat aandui wanneer wat behandel word. Dit stel jou in staat om so goed moontlik voor te berei vir elke lesing.

  • Jy het 'n week vir voorbereiding tussen lesings. Is daar 'n beter manier om die meeste te maak van jou tyd met die dosent as dit?

  • Hoe gouer jy registreer, hoe vroeër ontvang jy jou studiemateriaal en hoe beter kan jy voorberei vir die lesings en, natuurlik, die eksamens.

  Kursusinhoud

  Voordele van ons notas

  • Beskikbaar in Afrikaans of Engels
  • Heerlik gebruikersvriendelik
  • Meer omvattend as enige ander stel notas beskikbaar vir eksamenvoorbereiding
  • Sluit verduidelikende notas, praktiese voorbeelde en gevallestudies in wat die voorgeskrewe eksamensillabus dek
  • Geen ander studiemateriaal nodig
  • Opgestel vir ‘n gehoor sonder enige blootstelling aan en vooraf kennis van notariële praktyk
  • Notas word voortdurend opgedateer en die nuutste wysigings kan teen ‘n addisionele fooi aangekoop word
  • Notas is beskikbaar in losbladformaat sodat wysigings maklik bygevoeg kan word
  • Notas dien ook as waardevolle verwysingsgids in die kantoor

  Kursusinhoud

  Wil jy meer weet?

  Kyk gerus na die kursusinhoud en loer na wat vorige kliënte te sê het in die getuienisse hieronder.

  Kursusinhoud

  Kursusinhoud

  Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen word deur die volgende afdelings gedek:

  DEEL 1 - Verduidelikende Notas

  • Hoofstuk 1 - Inleiding
  • Hoofstuk 2 - Die notariële akte
  • Hoofstuk 3 - Volmagte aan prokureur
  • Hoofstuk 4 - Huweliksvoorwaardekontrakte
  • Hoofstuk 5 - Notariële verbande
  • Hoofstuk 6 - Serwitute
  • Hoofstuk 7 - Notariële aktes met betrekking tot deeltitelskemas
  • Hoofstuk 8 - Notariële huurooreenkomste
  • Hoofstuk 9 - Testamente
  • Hoofstuk 10 - Trusts
  • Hoofstuk 11 - Skenkings
  • Hoofstuk 12 - Wissels en promesses
  • Hoofstuk 13 - Skeepsverbande en seeproteste

  DEEL 2 - Voorbeelde

  • Hierdie afdeling bevat 'n uiteensetting van die voorbeelde wat in die verduidelikende notas hanteer word.

  DEEL 3 - Wette van Toepassing op Notariële Praktyk

  • Hoofstuk 1 - Huweliksgoedere
  • Hoofstuk 2 - Erkenning van Gebruiklike Huwelike
  • Hoofstuk 3 - Siviele Verbindings
  • Hoofstuk 4 - BTW
  • Hoofstuk 5 - Hereregte
  • Hoofstuk 6 - Kapitaalwinsbelasting
  • Hoofstuk 7 - Boedelbelasting
  • Hoofstuk 8 - Intestate Erfopvolging
  • Hoofstuk 9 - Onderverdeling van Landbougrond
  • Hoofstuk 10 - Maatskappye

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Ons kursus en kennis, gekombineer met jou toewyding en volharding, gee jou die beste kans om hierdie uitdagende eksamen te slaag.

  • Jy ontvang die mees omvattende en gebruikersvriendelike stel notas beskikbaar vir eksamenvoorbereiding.

  • Ons leer jou nie net van notariële praktyk nie, ons leer jou die skoonheid van die reg soos dit uitgedruk en toegepas word deur notarisse.

  • En bo alles is ons aan jou kant. Om jou te bemagtig dryf ons vorentoe, jou sukses is ons sukses.

   

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer nou

  ×

  Join WhatsApp group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.