Welkom by die Gawie le Roux Regsinstituut

Ons bied eksamenvoorbereidingskursusse, praktiese opleidingskursusse en seminare aan, gemik op die regsprofessie van Suid-Afrika.

Kursusse vir Prokureurs-eksamens

Ons bied kursusse en werkswinkels aan om prokureurs en kandidaatprokureurs by te staan in hul voorbereidings vir die Regspraktisynsraad (LPC) se eksamens. Ons kursusse is beskikbaar in drie verskillende studie-opsies, naamlik aanlynlesings, opnames en selfstudie.

Praktiese opleidingskursusse

Ons bied verskeie praktiese opleidingskursusse aan, gemik op prokureurs, aktebesorgers, regsassistente en ondersteuningspersoneel:

×

Join Telegram group

 
Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.