Deeltitels - 'n Seminaartrilogie

  DEEL 1: BEPLANNING & OPENING VAN 'N DEELTITELREGISTER

  Of jy nou 'n kenner of 'n groentjie is, hierdie seminaar sal jou goed toerus om verskeie opsies in die opening van 'n deeltitelregister uit te oefen, om mandate met ontwikkelaars aan te gaan, en om jou invloedsfeer uit te brei deur meer lonende en gespesialiseerde werk te aanvaar.

  Deel 2 en 3 sal mettertyd volg

  Deel 2: Onderverdeling, Konsolidasie en Uitbreiding van Dele en Uitsluitlike Gebruiksgebiede, en Sekere Registrasiehandelinge Rakende Saaklike Regte van Uitbreiding

  Deel 3: Gemeenskaplike Eiendom - Verskeie Moontlike Registrasiehandelinge

   

  Kursusinhoud

  Beplanning en Opening van 'n Deeltitelregister

  Vir meer inligting oor die Seminaarinhoud, kyk gerus na die gedetaileerde Inhoudsopgawe regs bo in die groen strook hier langsaan. Hieronder is 'n opsomming:

  Seminaarinhoud

  1. Kritiese vrae om te vra en gesprekke om te voer met ontwikkelaars tydens die eerste ontmoeting.
  2. Noodsaaklike beginsels om te oorweeg in die opstel van 'n standaard koopooreenkoms vir die verkoop van 'n deeltiteleenheid.
  3. Die rol van ander professionele lui betrokke in die ontwikkeling van 'n deeltitelskema, byvoorbeeld, stadsbeplanners en landmeters.
  4. Die statutêre voorkoopsreg van bestaande huurders in 'n gebou wat verdeel gaan word.
  5. Die interpretasie van deelplanne en ander amptelike dokumente.
  6. Die aanduiding van oorskreidings op 'n deelplan.
  7. Aanpassing van die reëls van 'n voorgestelde skema.
  8. Die reservering van 'n saaklike reg van uitbreiding en van die skep van uitsluitlike gebruiksgebiede.
  9. Die opening van 'n skema op meer as een stuk grond.
  10. Die proses vir die opening van 'n deeltitelregister - 'n breë oorsig.
  11. Die dokumente wat ingedien moet word vir die opening van 'n deeltitelregister - bespreking en analise, met voorbeelde.
  12. Die dokumente wat ingedien moet word vir die registrasie van 'n aangepaste deelplan vir die uitbreiding van 'n skema deur dele by te voeg - bespreking en analise, met voorbeelde.
  13. Die uitoefen van die reg op uitbreiding binne die parameters van die betrokke reservering.
  14. Wat is die kostes vir jou kliënt? 'n Begrip van die aanbevole fooie wat jy mag hef en fooi-onderhandelinge met die ontwikkelaar.

  Kursusinhoud

  Tyd om prakties te raak

  Die seminaarinhoud word aan die hand van drie gevallestudies geïllustreer

  SCENARIO 1

  • Die opening van 'n deeltitelskema met die reservering van die saaklike reg van uitbreiding

  SCENARIO 2

  • Die bogenoemde skema en die eventuele uitoefening van die saaklike reg van uitbreiding

  SCENARIO 3

  • Die opening van 'n deeltitelskema met die reservering van uitsluitlike gebruiksgebiede

  Kursusinhoud

  Goed om te Weet

  • Of jy nou aan die begin van jou loopbaan in aktes staan of dit reeds jare lank doen, hierdie seminaar handel breedvoerig met verskeie opsies rakende deeltitelregistrasies en sal sodoende, jou veld van kennis behoorlik uitbrei.

  • Jy ontvang 'n omvattende stel notas, bylaes en voorbeelde in die vorm van 'n handleiding wat beskikbaar is in Engels of Afrikaans. Afrikaanse handleidings kom met Engelse voorbeelde.

  • Jy sal vind dat hierdie handleiding en voorbeelde 'n baie nuttige hulpbron in die kantoor blyk te wees.


  Kursusinhoud

  Ons Belofte

  • Word toegerus om verskeie opsies met deeltitelsregistrasies meesterlik uit te voer.

  • Onderhandel met selfvertroue met ontwikkelaars, verstaan die volledige proses deur en deur en wees beter voorbereid op probleme wat mag opduik.

  • Om jou te bemagtig om uit te munt in kennis en praktyk - dis ons doel. Wat sê jy?

   

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer nou

  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.