Praktiese Aktes vir Prokureurs

  DAAI HUPSTOOT WAT JOU PRAKTIESE ERVARING NODIG HET

  Welgedaan met jou sukses in die akte-eksamen! (En ons hou duim vas as dit nog vir jou voorlê.)

  Ons almal weet dat dit een ding is om die eksamen te slaag en iets heeltemal anders om met selfvertroue te begin praktiseer. Juis daarom sal hierdie blitskursus jou in haarfyn besonderhede die praktiese kant van aktevervaardiging leer.

  3 DAE | WOENSDAG TOT VRYDAG

  Woon in Kaapstad, Pretoria of Johannesburg by

  Registreer nou om jou notas vroegtydig te ontvang en optimaal voor te berei 

  SPAAR MET ONS VROEë REGISTRASIEFOOI

  Kursusinhoud

  Voordele van ons kursus

  TEORIE

  • Die teoretiese afdeling bestaan uit 'n stel notas met die teorie wat van toepassing is op hierdie kursus. Ons neem egter aan dat jy, as nuut-toegelate aktebesorger, oor 'n basiese begrip van die teoretiese sy van aktepraktyk beskik.

  • Registreer vroegtydig om jou notas lank vooraf te ontvang. Sodoende is jy in staat om jou geheue te verfris aangaande die teorie alvorens die kursus afskop.

  PraKTIES

  • Die praktiese afdeling is waar jy jou ore moet spits. Ons bespreek twee praktiese gevallestudies en illustreer hoe die teorie in praktyk toegepas word.

  • Jy ontvang ook omvattende handleidings wat transportaktes en verbandregistrasies van kop tot tone uiteensit - al die pad vandat jy die lêer oopmaak tot sy finale afsluiting.

  • Ons lei jou daarin om 'n bewese sisteem in jou kantoor op te stel.

  • Jy doen waardevolle kennis op oor die finansiële aspekte van 'n transportakte.

  • Die kersie op die koek is dat hierdie handleidings nou joune is om in jou kantoor te gebruik.

  Kursusinhoud

  Wil jy meer weet?

  Kyk gerus na die kursusinhoud en loer na wat bestaande kliënte te sê het in die getuienisse hieronder.

  Kursusinhoud

  Kursusinhoud

  Module 1

  • Conventional and Sectional Deeds of Transfer - Theory

  Module 2

  • Conventional Deed of Transfer with Sectional Title Transfer Input – Practical Case Study

  Module 3

  • Mortgage Bonds: Registration and Cancellation Procedure – Theory and Practice

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Niks kan die waardevolle ervaring wat jy in die werksplek opdoen, vervang nie, maar ons kursus sal vir jou 'n vastrapplek gee sodat jy vinniger en meer effektief te werk kan gaan.

  • Ons sal jou toerus met 'n bewese sisteem wat vir jou die selfvertroue sal gee wat jou aktepraktyk nodig het.

  • Is jy 'n nuut-toegelate aktevervaardiger, 'n enkelpraktisyn wat sonder 'n akte-sekretaresse werk, of die een wat die aktedepartement in 'n gevestigde firma bedryf? Dan sal hierdie kursus jou lewe verander!

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer Nou