Praktiese aktes vir prokureurs

  DAAI HUPSTOOT WAT JOU PRAKTIESE ERVARING NODIG HET

  Welgedaan met jou sukses in die akte-eksamen!  (En ons hou duim vas as dit nog vir jou voorlê.)

  Ons almal weet dat dit een ding is om die eksamen te slaag en iets heeltemal anders om met selfvertroue te begin praktiseer.  Juis daarom sal hierdie blitskursus jou in haarfyn besonderhede die praktiese kant van aktevervaardiging leer.

  Jy kan enige van die onderstaande  opsies volg:

  Opsie A: Praktiese Transportaktes | 4 oggendsessies

  Opsie B: Praktiese Verbande | 3 oggendsessies

  Opsie C: Beide A en B | 7 oggendsessies

  Spaar met ons vroeë registrasiefooi.

  Kursusinhoud

  Voordele van ons kursus

  PraKTIES

  • Hierdie kursus is voorwaar enig in sy soort - die volle fokus is op jou dag-tot-dag take as aktevervaardiger, dus op die praktyk.

  • Ons illustreer hoe die teorie in aktepraktyk toegepas word op die twee bene van die praktyk - transportaktes en verbande. 

  • Jy ontvang ook omvattende handleidings wat transportaktes en verbandregistrasies en -kansellasies van kop tot tone uiteensit - al die pad vandat jy die lêer oopmaak tot sy finale afsluiting.

  • Ons lei jou daarin om 'n bewese sisteem in jou kantoor op te stel.

  • Jy doen waardevolle kennis op oor die finansiële aspekte van 'n transportakte.

  • Die kersie op die koek is dat hierdie handleidings nou joune is om in jou kantoor te gebruik.

  TEORIE

  • Die teoretiese afdeling bestaan uit 'n stel notas met die teorie wat van toepassing is op hierdie kursus.  Ons neem egter aan dat jy, as nuut-toegelate aktebesorger, oor 'n basiese begrip van die teoretiese sy van aktepraktyk beskik.

  • Hierdie afdeling dien as agtergrond en word nie tydens die lesings bespreek nie.

  • Registreer vroegtydig om jou notas lank vooraf te ontvang.  Sodoende is jy in staat om jou geheue te verfris aangaande die teorie alvorens die kursus afskop.

  Kursusinhoud

  Wil jy meer weet?

  Kyk gerus na die kursusinhoud en loer na wat bestaande kliënte te sê het in die getuienisse hieronder.

  Kursusinhoud

  Kursusinhoud

  Module 1: Teorie in aktepraktyk

  • Algemene agtergrond van aktevervaardiging

  • Doel, formaliteite en bepalings van 'n koopooreenkoms

  • Ontleding van 'n transportakte, insluitend die doel van die transportakte

  • Oorsig van die opening van 'n deeltitelregister, insluitend die nodige dokumente wat by die aktekantoor ingehandig moet word

  • Bespreking van Artikel 15B(3)(a) Transportbesorgersertifikaat en Artikel 15B(3)(c) Beëdigde verklaring van die ontwikkelaar van die Wet op Deeltitels

  • Dokumente wat by die aktekantoor ingehandig moet word

  • Teorie aangaande transportprosedures wat in 'n aktepraktyk gevolg moet word vir die opening tot sluiting van 'n lêer

  • Bespreking van die verskillende soorte volmagte, insluitend 'n ontleding van volmag om transport te gee

  • Belangrike prosedures, praktyke en etiese kwessies in 'n aktepraktyk

  Module 2: Praktiese gevallestudie om 'n transportakte te registreer

  • Ontvangs van opdrag en die opening van 'n lêer

  • Ontleding van 'n koopooreenkoms

  • Invordering van inligting, bv. aktesoeke, uitklaringsyfers, ens.

  • Ontleding van 'n geregistreerde titelakte

  • Voorbereiding van ondersteunende dokumente

  • Buitengewone voorwaardes en hoe om gevolglik daarmee te handel

  • Verduideliking van 'n aansoek in terme van Artikel 4(1)(b) en Artikel 68(1) van die Registrasie van Aktes Wet

  • Finansiële aspekte

  • Alles te make met indiening en registrasie

  • Finalisering van 'n lêer

  • Sluiting van 'n lêer

  • Deeglike verduideliking en berekening van die finansies betrokke by 'n oordrag

  Module 3: Verbandregistrasie en -kansellasie

  • Nuttige agtergrond

  • Leningsaansoekprosedure en verskillende verbandregistrasieprosedures

  • Die ontvangs van instruksies

  • Ontleding van verbandinstruksies

  • Insameling van inligting en dokumente

  • Inhoud van alle korrespondensie

  • Opstel van verbanddokumente, soos waarborge, ens.

  • Versending van dokumente na die bank

  • Indiening, voorbereiding, registrasie en aflewering

  • Hoe om met titelvoorwaardes te handel in die opstel van 'n transportakte

  • Nie-benadelingsklousule

  • Beskerming van regte van verbandhouer, bv. afsê van voorkeur deur servituuthouer

  • Bespreking van verskillende soorte verbande, bv. bouverband, privaatverband, deelverband

  • Verbandkanselleringsprosedure vanaf die ontvangs van opdrag tot die sluiting van 'n lêer, insluitend die toestemming vir kansellasie

  • Toestemming tot ontheffing

  • Toestemming vir gedeeltelike betaling of verlaging in dekking

  • Afstanddoening van voorrang deur verbandhouer
  • Toestemming vir verskeie registrasieprosedures

  • Sessie van 'n verband

  • Artikel 45 gades getroud binne gemeenskap van goed

  Kursusinhoud

  Ons belofte

  • Niks kan die waardevolle ervaring wat jy in die werksplek opdoen, vervang nie, maar ons kursus sal vir jou 'n vastrapplek gee sodat jy vinniger en meer effektief te werk kan gaan.

  • Ons sal jou toerus met 'n bewese sisteem wat vir jou die selfvertroue sal gee wat jou aktepraktyk nodig het.

  • Is jy 'n nuut-toegelate aktevervaardiger, 'n enkelpraktisyn wat sonder 'n akte-sekretaresse werk, of die een wat die aktedepartement in 'n gevestigde firma bedryf?  Dan sal hierdie kursus jou lewe baie baie makliker maak.

  Kursusinhoud

  Waarvoor wag jy?

  Registreer Nou

  ×

  Join Telegram group

   
  Select one or more group/s by pressing ctrl and clicking on the desired group/s you wish to join.
   
  ×

  Admission Application Template Pack

  Fill out this form to download your FREE copy of our template pack for the application to be admitted as legal practitioner.

  The template pack includes:

  • A checklist for the application for admission in terms of the Legal Practice Act
  • A list of requisite annexures
  • A template for the notice of motion
  • A template for the founding affidavit
  • A template for the supporting affidavit